Mycket i vår moderna livsstil skapar stress. Kroppens svar kan vara muskelspänningar smärta, stelhet, domningar, ryggskott, nackspärr huvudvärk, utmattningssymptom, nedsatt rörlighet och hållningsproblematik.


Det finns också andra anledningar såsom idrottsskador samt ortopediska, muskulära och neurologiska sjukdomsbesvär


Alla bär på förmågan att läka och våra kroppar strävar naturligt efter balans. 


För att stödja och underlätta självläkningen arbetar den medicinska massageterapeuten både sjukvårdande och hälsobefrämjande. 


Med en djup kunskap om rörelseapparaten, övrig anatomi och sjukdomslära görs tester för att lokalisera blockeringar och spänningar. Därefter görs en helhetsbedömning för att individanpassa behandlingen på bästa sätt.


Muskler och leder behandlas med olika kroppsterapier, främst Svensk Massage, triggerpunktsbehandling och aktiv stretch enligt PNF-metoden.


Eftersom läkandet fortgår även efter behandlingen får du individuellt anpassade rekommendationer och övningar för att upprätthålla god fysisk funktion i samband med rörelse, aktivitet, hållning och hälsa. Dessa råd berör andningsteknik, träning, kroppshållning, ergonomi, avspänningsövningar, stretch och egenvård. 

Andetag